Begränsningar

Tips: Vissa resurser kan ta lång tid att ladda från Fortnox, så tänk på att filtrera datan vid större importer.

  • Max 20 aktiverade automatiseringar per Google-konto
  • Max 1 automatisering per blad
  • En funktion som körs i Google Spreadsheet kan inte överstiga 6 minuter i tidsåtgång. Vid 6 minuter så avbryts importen utan varning.
  • Detaljerad data, t.ex. "Invoices (Detailed)", tar längre tid att ladda (~5 rader per sekund) och max antal rader per import är 1500 st.