Hämta bokföringsdata

För att hämta data från Fortnox, välj "Get accounting data".

Genom menyn kan man välja bland ett flertal alternativ, bl.a. fakturor, verifikat, kunder och ordrar.

Man kan även välja bl.a. startcell, samt alternativ för automatiska uppdateringar.


Exportera följande data i Excel-format från Fortnox
 • Kontoplan (Accounts)
 • Artiklar (Articles)
 • Anläggningsregister (Assets)
 • Närvarotransaktioner (AttendanceTransactions)
 • Banktransaktioner (Bank Transactions) för Nordea
 • Företagsinformation (CompanyInformation)
 • Företagsinställningar (CompanySettings)
 • Kontrakt (ContractAccruals)
 • Kontrakt (Contracts)
 • Kostnadsställen (CostCenters)
 • Valutor (Currencies)
 • Kunder (Customers)
 • Anställda (Employees)
 • Utgifter (Expenses)
 • Räkenskapsår (FinancialYears)
 • Manuella Inleveranser (InboundDeliveries)
 • Fakturor (InvoiceAccruals)
 • Fakturabetalningar (InvoicePayments)
 • Fakturor (Invoices)
 • Betalningssätt (ModesOfPayments)
 • Erbjudanden (Offers)
 • Ordrar (Orders)
 • Manuella Utleveranser (OutboundDeliveries)
 • Fördefinierade konton (PreDefinedAccounts)
 • Priser (Prices)
 • Projekt (Projects)
 • Inköpsordrar (PurchaseOrders)
 • Lönetransaktioner (SalaryTransactions)
 • Lagerställen (Stock Points)
 • Lagerstatus (Stock Status)
 • Inventeringar (Stock Takings)
 • Leverantörsfakturor (SupplierInvoices)
 • Leverantörer (Suppliers)
 • Skattesänkningar (TaxReductions)
 • Enheter (Units)
 • Verifikationer (Vouchers)
 • Leveranssätt (WayOfDeliveries)
 • Tidrapportering Artiklar (TimeArticles)
 • Tidrapportering Registreringar (TimeRegistrations)