Hämta rapporter

Välj "Get reports" för att hämta in rapporter automatiskt in i Google Sheets. Det finns ett flertal rapporter att välja mellan.

Kontakta oss gärna om du behöver en rapport som inte finns i menyn.

 • Balansrapport (Balance Sheet)
 • Resultatrapport (Results Sheet)
 • Resultatrapport mån (Results Sheet Monthly)
 • Utgående balans per månad (Monthly Closing Balance)
 • Förändring per månad (Monthly Change)
 • Verifikationer (Voucher List)
 • Huvudbok (General Ledger)
 • Resultatrapport projekt (Projects Results Sheet)
 • Projekttransaktioner (Project Transactions)
 • Resultatrapport kostnadsställen (Cost Centers Results Sheet)
 • Kostnadsställen transaktioner (Cost Centers Transactions)

Välj rapporten samt alternativ för inläsning.


Datum

Det går även att välja datum över flera räkenskapsår.

Välj rullande datum för att få rapporter för t.ex. "senaste 90 dagarna" eller "senaste 2 åren". Datumet justeras automatiskt vid uppdatering.

Konton

Välj konton enligt formatet "3000, 3010-3999" för att hämta t.ex. konto 3000 och samtliga konton mellan 3010 och 3999.

Kostnadsställe / Projekt

Välj kostnadsställen (eler projekt) i formatet "1, 2" för att hämta kostnadsställen 1 och 2. För att se alla kostnadsställen kan du välja Hämta bokföringsdata och välja "Cost Centers".

Användning

Med rapporterna direkt i Google Sheets underlättar det att göra beräkningar och dela dokument med kollegor. Det kan även underlätta att dela rapporter till extern part, t.ex. med styrelse/VD eller konsult vid t.ex. upprättande av årsredovisning.

Ett vanligt användningsområde är även att skapa egna rapporter anpassade för er verksamhet genom att sammanställa data från flera rapporter.