Ladda upp data till Fortnox

För att ladda upp data till Fortnox krävs att datan är uppställd i en tabell där kolumntitlarna är namngivna enligt Fortnox dataschema.

Det går även att uppdatera existerande data.


Importera fakturor till Fortnox

Se Fortnox dokumentation: Create an invoice

Exempel på tabell för uppladdning av 2 st fakturor:

CustomerNumber InvoiceRows.ArticleNumber InvoiceRows.DeliveredQuantity InvoiceRows.Price OurReference
1 1 3 6000 Vår referens
2 1 500
1 1 1 2000 Vår referens


Importera artiklar till Fortnox

Se Fortnox dokumentation: Create an article

Exempel på tabell för uppladdning av 2 st artiklar:

ArticleNumber Description PurchasePrice QuantityInStock WebshopArticle
1 Brödrost 85 15 true
2 Våffeljärn 145.50 5 true

Markera samtliga rader inkl. kolumnerna som ska laddas upp, klicka på "Upload data into Fortnox" och följ stegen.

Välj "Create" för att importera nya artiklar eller "Update" för att uppdatera existerande artiklar.


Importera verifikationer till Fortnox

Se Fortnox dokumentation: Create a voucher

Exempel på tabell för uppladdning av 1 st verifikation:

Description TransactionDate VoucherRows.Account VoucherRows.Credit VoucherRows.Debit
Faktura 1 inbetald 2021-11-12 1930 15000
2611 5000
3011 10000