Integritetspolicy

Bakgrund/Allmänt

Som programutgivare värnar vi om våra användares integritet. Nedan beskrivs bland annat vårt åtagande att skydda era företags- såväl som personuppgifter samt er rätt till integritet.

GDPR

Tjänsten sheety.se ges ut av ett svenskt företag ED5 AB (Programutgivaren) som tillhandahåller programvara och tjänster till privata och juridiska personer (kunder). Företaget följer europeisk dataskyddslagstiftning, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna integritetspolicy finner ni längst ner på vår webbplats https://sheety.se.

Omfattning och samtycke

Information om personuppgiftsbehandling som företaget utför inkluderas i integritetspolicyn. företaget är personuppgiftsansvarig åt kunden, instruktioner för hur uppgifterna behandlas är i enlighet med praxis. Personuppgifter är information som används för identifiering som namn, adress, e-postadress eller nummer. För att möjliggöra, anpassa och förbättra våra åtaganden, tjänster och produkter behöver Programutgivaren samla användarens personuppgifter. När ni vill kan ni be oss ändra, exportera eller ta bort era personuppgifter. Om ni inte samtycker till hur vi behandlar era uppgifter, enligt denna integritetspolicy, bör ni varken använda Programutgivarens tjänster eller webbplats. Väljer ni att stanna och fortsätta, accepterar ni automatiskt villkoren.

Personuppgifter vi behandlar

Förutom att behandla personuppgifter till befintliga kunder, behandlar Programutgivaren även uppgifter om potentiella kunder som tar kontakt med oss, genom vår webbplats eller andra kanaler. Läs mer i nästa avsnitt om hur vi verkar som personuppgiftsansvarig.

Programutgivaren är personuppgiftsansvarig

Programutgivaren agerar som personuppgiftsansvarig för programanvändare, kund företrädare eller potentiell kund. Vi bestämmer hur uppgifterna ska behandlas samt för vilka ändamål.

Anledning till behandling av personuppgifter

Programutgivaren behöver information om dig som företräder kund eller som användare av tjänsten, för att på bästa sätt fullfölja våra åtaganden gentemot kund.

Behandling av era personuppgifter:

 • Tillgodose kunden med hänsyn till efterfrågade tjänster.
 • Exportera och importera data från bokföringstjänster.
 • Ständigt förbättra användarupplevelsen, webbplatsen och kvaliteten.
 • Uppföljning av betalning, fakturering och beställningar.
 • Förse stöd till användarna av tjänsten.
 • Förhindra missbruk av tjänsten.
 • Förbättra kontakt mellan användare och Programutgivaren samt förbättra användarvänligheten.
 • Den rättsliga grunden för hur vi behandlar kundens personuppgifter är förenklat kontinuitet. Alltså sker samtycke automatiskt när kunden fortsätter att navigera hemsidan.

Insamlandet av personuppgifter

Programutgivaren spar personuppgifter som delats av användaren. Genom insamlandet av uppgifterna samt cookies kan vi förbättra er upplevelse av vår webbplats. Insamlande av uppgifter från tredje part, andra källor än vår egen sida, förekommer i marknadsföringssyfte. Det kan vara information från offentliga källor och sociala nätverk. Anledningen är för att främja era behov på ett mer individanpassat sätt.

Personuppgifter som behandlas

Följande personuppgifter behandlas genom Programutgivaren:

 • Generell information såsom namn, fakturerings- & e-postadress och telefonnummer.
 • Allmän demografi, exempelvis ålder och kön.
 • Företrädande Kapacitet och/eller befattning hos/åt kund.
 • Kommunikation mellan kund och Programutgivaren angående tjänstens omfattning.
 • Individuell information relaterade till användaridentitet, exempel är användarnamn, inloggnings-ID, säkerhetsfrågor och lösenord.
 • Generell information från webbläsaren, såsom enhet, språk, IP- samt vanlig adress.
 • Beteende vid navigation av Programutgivarens webbplats.
 • Ytterligare uppgifter kan kopplas till Google-konto.

Delning av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att användas för personalisering av annonser och att cookies kan användas för personlig och icke-personlig annonsering. För information om hur Google använder din information klicka här.

Programutgivaren kan i vissa fall lämna ut personuppgifter till tredje part om det anses nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten till kund. Alla skäl är i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. I andra fall som om polis eller myndighet ber oss om tillgång till personuppgifter från Programutgivaren, lämnas det endast ut vid fastställt domstolsbeslut eller dylik rättslig process.

Överföring av personuppgifter och underleverantörer

Programutgivaren är integrerat med ett par underleverantörer som även behandlar personuppgifter. De är främst verksamma inom datalagring- eller molntjänster och används främst för att bidra våra affärsprocesser och tillhandahålla molntjänster. Exempel på dessa är:

 • Amazon EMEA, leverantör av molntjänster och fillagringslösning
 • Google (US), leverantör av molntjänster och fillagringslösning

Tillägg och ändringar till denna policy

Lagändringar och andra förändringar kan komma att påverka denna integritetspolicy i framtiden. Innan ändringen träder i kraft meddelar vi alla berörda genom vår webbplats eller via e-post. Vi rekommenderar därför att ni läser våra villkor regelbundet och ser till så att ni är uppdaterade med omfattningen av den gällande versionen.

Kontakt

ED5 AB (org.nr. 559276-4681) agerar som personuppgiftsansvarig och tar gärna emot era synpunkter och frågor avseende integritetspolicyn. Kontakta vår support via https://sheety.se/kontakt.